ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการสัมมนาผู้บริหาร หัวหน้างานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการสัมมนาผู้บริหาร หัวหน้างานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563 เรื่อง การบริหารจัดการเเนวราบเเละ การประสานงานโครงการตามเเผนยุทธศาสตร์ เมื่อวันที่ 27-29 ตุลาคม 2563 กล่าวเปิดโครงการโดย ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยลัย หัวข้อ "ทิศทางนโยบายเเละการบริหารจัดการ ตามโครงสร้างใหม่ของบัณฑิตวิทยาลัย และกิจกรรม woskshop การใช้งานจากฐานข้อมูลกลางของบัณฑิตวิทยาลัย การประสานงานแนวราบระหว่างหน่วยงานภายในบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อให้ เกิดการเชื่อมโยงกระบวนการทำงานและสามารถทำงาน ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่