ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชม Engineering Department ณ Yangon Technology University

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เข้าพบ Dr.Myint Thein, Rector และ Dr.Nyan Myint Kyaw Head of Civil Engineering Department ณ Yangon Technology University เพื่อหารือเกี่ยวกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตาร์ และความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต รวมถึงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานระหว่างสองมหาวิทยาลัย

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่