ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมของผู้บริหาร

"ขุนเลเกมส์" การแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ. เดิม) ครั้งที่ 38

วันที่ 24 – 31 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย โดย รองศาสตราจารย์ รศ.ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมเป็นผู้แทน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแข่งขันกีฬา "ขุนเลเกมส์" การแข่งขันกีฬา บุคลากรในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม (สกอ.เดิม) ครั้งที่ 38 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในปีนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน และกำหนดให้มีการแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 17 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอลชายหาด แบดมินตัน เทนนิส เปตอง เทเบิลเทนนิส หมากกระดาน ตะกร้อ ตะกร้อลอดห่วง ว่ายน้ำ กรีฑา แอโรบิก ลีลาศ กอล์ฟ และจักรยานเพื่อสุขภาพ โดยมีคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย และนักกีฬาผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 58 สถาบัน บัณฑิตวิทยาลัย ได้เป็นตัวแทนบุคลากร ลงแข่งขันกีฬาประเภท ฟุตบอล ฟุตซอล และกอล์ฟ ซึ่งกอล์ฟ ประเภททีมทั่วไป ได้เหรียญทองแดง ประเภทบุคคล ได้ 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล