ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมของผู้บริหาร

งาน CARE EXPO Thailand 2019 งานแฟร์ เพื่อคนที่คุณแคร์ เริ่มก่อน รู้ก่อน พร้อมก่อนใคร...ก้าวสู่สังคมผู้สูงวัย อย่างยั่งยืน

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาแบบดิจิทัล เข้าร่วมพิธีเปิดงาน CARE EXPO Thailand 2019 งานแฟร์ เพื่อคนที่คุณแคร์ เริ่มก่อน รู้ก่อน พร้อมก่อนใคร...ก้าวสู่สังคมผู้สูงวัย อย่างยั่งยืน ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (สสว.) ร่วมมือบิสิเนส อีเว้นท์เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) อสมท. เจโทร และภาคเอกชนธุรกิจด้านอุตสาหกรรมการผลิตสินค้า และบริการผู้สูงอายุ และมหาวิทยาลัยมหิดล โดย บัณฑิตวิทยาลัย พบกับบูธ มหาวิทยาลัยมหิดล E49 ณ อาคาร EH103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2562

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล