ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

Alumni Survey and Employer Satisfaction ของนักศึกษาผู้ได้รับทุน Mahidol-Norway Capacity Building Initiative for ASEAN (CBIA)

เมื่อวันที่ 28 -30 สิงหาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย นำโดย Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เดินทางไปยังประเทศเมียนมาร์ เพื่อจัดทำ Alumni Survey and Employer Satisfaction ของนักศึกษาผู้ได้รับทุน Mahidol-Norway Capacity Building Initiative for ASEAN (CBIA)

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่