ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมของผู้บริหาร

วันสิ่งแวดล้อมโลก Mahidol Eco Run

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย โดย รศ.ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ และ ผศ.ดร.สุเทพ ไวยครุฑธา รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา ร่วมวิ่งในงาน "วันสิ่งแวดล้อมโลก Mahidol Eco Run" ณ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยจัดให้มีกิจกรรม เดินเพื่อสุขภาพระยะ 1.7 กิโลเมตร และวิ่งระยะ 4 กิโลเมตร เพื่อเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนัก และหันมาใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ภายในงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องนำแก้วน้ำมาเติมน้ำดื่มเอง เพื่อลดปริมาณขยะ และลดการใช้พลาสติก โดยหลังจากเข้าเส้นชัยแล้วผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับของรางวัลเป็นกล้าไม้ เพื่อนำกลับไปปลูกแทนเหรียญรางวัลอีกด้วย

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล