ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมของผู้บริหาร

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันครบรอบ 33 ปี การก่อตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 26 มีนาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย โดย อาจารย์ ดร. นภดล วณิชวรนันท์ รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ได้ร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดี วิทยาลัยนานาชาติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบการก่อตั้ง 33 ปี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ Entrance Hall อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในโอกาสนี้บัณฑิตวิทยาลัย ได้สนับสนุนเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล


ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล