ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมของผู้บริหาร

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ASAIHL Conference 2018 ณ ประเทศอิหร่าน

วันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2561 ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ไวยครุฑธา รองคณบดีฝ่ายวิจัยองค์กรและนวัตกรรมการศึกษา อาจารย์ ดร.สมชัย ตระการรุ่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาภาษาต่างประเทศ ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning (ASAIHL) Conference 2018 ในหัวข้อ "The Role of Private Universities on the Development of Higher Education" ณ Qazvin Islamic Azad University (QIAU) ประเทศอิหร่าน

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล