ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมของผู้บริหาร

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 35 ปี สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภา ภัคภิญโญ รักษาการ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 35 ปี ณ ห้องประชุมบุญศิริ อาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ศาลายา

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล