ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมของผู้บริหาร

ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสได้รับการคัดเลือกรับรางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2560

Image Description

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดี.. ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสได้รับการคัดเลือกรับรางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2560 (รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลจุลจอมเกล้า เหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี) และจะเข้าพิธีรับมอบโล่เชิดชูเกียรติ ในวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา โรงพยาบาลศิริราช

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล