ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมของนักศึกษา

Webinar for New International Students Academic Year 2021

Webinar for New International Students Academic Year 2021 เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัย นำโดย Dr. Aung Win Tun รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ จัดกิจกรรม ‘Webinar for New International Students Academic Year 2021’ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2564 อาทิ การลงทะเบียน การใช้งานระบบ Student Service System รูปแบบการเรียน การเดินทางเข้าประเทศไทย วีซ่า และหัวข้ออื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถามข้อสงสัย ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน

ติดต่อเจ้าหน้าที่งานวิเทศสัมพันธ์ สื่อสารองค์กรและภารกิจพิเศษ
LINE Official: @946zzcot
Email: gradinter@mahidol.ac.th

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่