ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมของนักศึกษา

MUFGS Alumni Sharing session: How to Write a Research Paper (Social Science)

Faculty of Graduate Studies, Mahidol University, organized the "MUFGS Alumni Sharing session: How to Write a Research Paper (Social Science)" on Saturday, 1 July 2023, via Zoom. On this occasion, Assistant Professor Dr. Sineewanlaya Wichit, Deputy Dean for International Relations, Networking Development and Student Affairs, attended and honorably delivered the opening remarks. The Alumni Sharing Session was led by Lect. Dr. Dyah Anantalia Widyastari. She is a postgraduate alumnus of Ph.D. Program in Demography, Institute for Population and Social Research and she is currently a lecturer at Institute for Population and Social Research, Mahidol University. The speaker shared information on writing an effective research paper, as well as some tips and experiences with students and alumni who joined the webinar.

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่