ศิษย์เก่า เกี่ยวกับเรา บุคลากรและโทรศัพท์

บุคลากรและโทรศัพท์

งานพัสดุ

โทรศัพท์ : 0 2441 4125


Image Description
นันทวัน สุวงศ์

หัวหน้างานพัสดุ


Image Description
ประภารัตน์ รักษ์ศุภชนม์

นักวิชาการพัสดุ


Image Description
ปรานี สายประสม

นักวิชาการพัสดุ


Image Description
รสริน กระต่ายทอง

นักวิชาการพัสดุ


Image Description
ศิรินทร์ญา อุณอนันต์

นักวิชาการพัสดุ


Image Description
สุภาณี ปานมีทรัพย์

นักวิชาการพัสดุ


ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่