ศิษย์เก่า เกี่ยวกับเรา บุคลากรและโทรศัพท์

บุคลากรและโทรศัพท์

งานกิจการนักศึกษา

โทรศัพท์ : 0 2441 4125

ทุนการศึกษา / รางวัลวิทยานิพนธ์ / สวัสดิการนักศึกษา / การขึ้นทะเบียนบัณฑิตและ Soft Skills


Image Description
ดร. สุภาพร จตุรภัทร

หัวหน้างานกิจการนักศึกษา


Image Description
ทักษิณ รัตนพลวชิรวดี

นักวิชาการศึกษา


Image Description
นันทิยา ปิ่นปลื้มจิต

นักวิชาการศึกษา


Image Description
วีรชาติ พนาวิวัฒน์

นักวิชาการศึกษา


Image Description
สุภาพร นพเก้า

นักวิชาการศึกษา


Image Description
อภิชาติ ศรีศิลป์

นักวิชาการศึกษา


ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่