ศิษย์เก่า เกี่ยวกับเรา บุคลากรและโทรศัพท์

บุคลากรและโทรศัพท์

งานกิจการนักศึกษา

โทรศัพท์ : 0 2441 4125

ทุนการศึกษา / รางวัลวิทยานิพนธ์ / สวัสดิการนักศึกษา / การขึ้นทะเบียนบัณฑิตและ Soft Skills


Image Description
ดร. สุภาพร จตุรภัทร

รักษาการหัวหน้างานกิจการนักศึกษา


Image Description
นันทิยา ปิ่นปลื้มจิต

นักวิชาการศึกษา


Image Description
วีรชาติ พนาวิวัฒน์

นักวิชาการศึกษา


Image Description
สุภาพร นพเก้า

นักวิชาการศึกษา


ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล