ขอแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตใหม่ทุกท่าน

พิธีพระราชทานปริญญา
บัตร ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561
ในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 (วันซ้อมใหญ่) และวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562
(วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร)
รายละเอียดเพิ่มเติม