ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act - PDPA)

ประกาศความเป็นส่วนตัว

แนวทางการส่งหลักฐานการผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
อ่านรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act : PDPA) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
อ่านรายละเอียด
ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลผู้สมัคร/ผู้สนใจเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
อ่านรายละเอียด
ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
อ่านรายละเอียด
ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูล Learner (บุคคลทั่วไปสมัครเรียน-สอบภาษาอังกฤษ/ MAP-C / Coursera) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
อ่านรายละเอียด
ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลศิษย์เก่า (Alumni) ระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
อ่านรายละเอียด
นโยบายความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการใช้กล้องวงจรปิด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล (CCTV Privacy Notice)
อ่านรายละเอียด

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่