บัณฑิตวิทยาลัยต้อนรับผู้แทนจาก Universitas Hamzanwadi ประเทศอินโดนีเซีย

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัย โดย Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ให้การต้อนรับ Dr. Muhammad Halqi, M.Pd และ Mr. Irwan Rahadi ผู้แทนจาก Universitas Hamzanwadi ประเทศอินโดนีเซีย เข้าพบ ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ณ สำนักคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา