ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการให้ความรู้ เรื่อง “พระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล”

Tบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการให้ความรู้ เรื่อง “พระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล” ในวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้และตระหนักถึงการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากร และมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ 129 คน

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่