ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการอบรม เรื่อง Tax Refund รู้ทันการลงทุน (วางแผนการลงทุนและจัดการภาษี) โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรม เรื่อง “Tax Refund รู้ทันการลงทุน (วางแผนการลงทุนและจัดการภาษี)” รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings โดยรองศาสตราจารย์ ดร. บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และมีคุณอนุชา นิลประดิษฐ์, CFP? ผู้จัดการ Wealth Development Design ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรม จุดประสงค์ของโครงการอบรมในครั้งนี้คือ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้เสริมสร้างทักษะและความรู้ด้านการวางแผนทางการเงิน การลงทุน และการจัดการภาษี โดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้รับ Soft Skills ด้าน Entrepreneurial Literacy ซึ่งโครงการดังกล่าวมีนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมอบรมกว่า 90 คน

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่