ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

Final Assessment Program ตามระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015

เมื่อวันที่ 14 - 15 ตุลาคม 2563 ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ คุณอรรณพ นิลพันธุ์ และคุณเกียรติศักดิ์ ลีลาวโรภาส (Auditors) ผู้ตรวจประเมิน Final Assessment Program ตามระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 จาก บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในการตรวจประเมิน Final Assessment Program ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่