ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

Mahidol University International Night 2019

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน "Mahidol University International Night 2019" Theme : "Cultural Synergy" ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ดนตรีของภูมิภาคอุษาคเนย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติกล่าวรายงานการจัดกิจกรรม หลังจากนั้นรองศาสตราจารย์ นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในการนี้ Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย ผู้บริหารจากส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล คณาจารย์ และนักศึกษาต่างชาติ และนักศึกษาไทยเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ภายในงานจัดให้มีการเล่นเกมชิงของรางวัล การแสดงของนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ อาทิ การแสดงดนตรีไทยโดยนักศึกษาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ การแสดง "Thai Bamboo Dance" นักศึกษาไทย คณะศิลปศาสตร์ การแสดง"Nepali Jhalak" นักศึกษาเนปาล การแสดงนักศึกษาภูฏาน คณะวิทยาศาสตร์ และการแสดงจากนักศึกษาอินโดนีเซีย ต่อด้วยการประกวด Mr. & Ms. Mahidol University International Night 2019 โดยปีนี้ผู้ชนะการประกวด ได้แก่ Mr.Rainier V.Ples คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ Ms.Philomena Jobde Strolher คณะสาธารณสุขศาสตร์ และรางวัล Popular Vote ได้แก่ Ms. Kaung Nyein Aye คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่