ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

Sing for Indonesia, Pray for Indonesia

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรม "Sing for Indonesia, Pray for Indonesia" ณ บริเวณตลาดนัดวันศุกร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ศาลายา เพื่อร่วมบริจาคเงิน สมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในประเทศอินโดนีเซีย โดยมีนักศึกษาชาวอินโดนีเซีย ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันขับร้องบทเพลง พร้อมกับบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งจำนวนเงินที่ได้รับบริจาค จะมอบให้กับสถานทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยพิบัติต่อไป