ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมเพื่อสังคม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าแก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด

วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คุณอภิชาติ ศรีศิลป์ งานวิเทศสัมพันธ์ สื่อสารองค์กรและภารกิจพิเศษ และคุณอุดม โพธิ์ประสิทธิ์ งานบริหารทั่วไป เป็นผู้แทนบุคลากรมอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าแก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด เพื่อนำไปใช้สำหรับการผลิตสื่อสำหรับผู้พิการทางสายตาต่อไป โดยมี คุณชนิดาภา เพ็ชรรักษ์ ผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบพร้อมนำเยี่ยมชมกระบวนการผลิตสื่อสำหรับผู้พิการทางสายตาภายในศูนย์ฯ

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่