ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมของผู้บริหาร

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ไจัดโครงการ Webinar ในหัวข้อ Alumni Talk 1: Fireside chat with Pankaj Baral ผ่านระบบ Zoom Meeting App

Webinar "Alumni Talk 1: Fireside chat with Pankaj Baral" เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการ Webinar ในหัวข้อ Alumni Talk 1: Fireside chat with Pankaj Baral ผ่านระบบ Zoom Meeting App ดำเนินรายการโดย Dr.Aung Win Tun รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ Asst. Prof Dr. Pankaj Baral ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ที่มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การใช้ชีวิตในขณะที่กำลังศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยมหิดล และการทำ Postdoctoral Research Fellow at Harvard Medical School รวมทั้งตอบข้อซักถามต่างๆ ซึ่งในโครงการนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล และบุคคลทั่วไปเข้าร่วม

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล