ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมของผู้บริหาร

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล "ศิลปาวิชชาธร" เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ ครบรอบ 17 ปี

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล "ศิลปาวิชชาธร" แก่บุคลากรดีเด่นทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน และร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ ครบรอบ 17 ปี ณ ห้องประชุม 217 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา ในโอกาสนี้บัณฑิตวิทยาลัย ได้ร่วมสมทบเงินเข้ากองทุนเพื่อการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในเขตอำเภอพุทธมณฑลและบุตรธิดาบุคคลากร