ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมของผู้บริหาร

งานครบรอบ 51 ปี วันพระราชทานนาม 132 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 2 มีนาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ อัครปทุมวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ พระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในงานครบรอบ 51 ปี วันพระราชทานนาม 132 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ บริเวณโถง ชั้น1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนก ณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์นายแพทย์กษาน จาติกวนิช