ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมของผู้บริหาร

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าพบอัครราชทูตที่ปรึกษา สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศประจำย่างกุ้ง

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวุฒิ นัยโกวิท อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายการพาณิชย์ประจำสาธารณแห่งสหภาพเมียนมา สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง เพื่อสนทนาเกี่ยวกับความท้าทายในการค้าและการลงทุน รวมถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศเมียนมา