ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมของผู้บริหาร

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานครบรอบวันคล้ายวันเปิดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ในโอกาส ครบรอบ 12 ปี ก้าวสู่ปีที่ 13

วันที่ 3 มกราคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้ร่วมแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเปิดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสครบรอบ 12 ปี ก้าวสู่ปีที่ 13 ณ ห้องประชุมกาญจนาภิรมย์ ชั้น G อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ในโอกาสนี้ บัณฑิตวิทยาลัย ได้สนับสนุนเงินสมทบทุน เพื่อสร้างอาคารส่วนขยายศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก