ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมของผู้บริหาร

Alumni Survey and Employer Satisfaction ของนักศึกษาผู้ได้รับทุน Mahidol-Norway Capacity Building Initiative for ASEAN (CBIA)

เมื่อวันที่ 28 -30 สิงหาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย นำโดย Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เดินทางไปยังประเทศเมียนมาร์ เพื่อจัดทำ Alumni Survey and Employer Satisfaction ของนักศึกษาผู้ได้รับทุน Mahidol-Norway Capacity Building Initiative for ASEAN (CBIA)