ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมของผู้บริหาร

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานวันกตัญญูและวันสถาปนาครบรอบ 22 ปี วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดย Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ไพเราะ มากเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหารและการศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 22 ปี วิทยาลัยศาสนศึกษา ณ ห้องประชุมคุณน้ำทอง คุณวิศาล วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในโอกาสนี้บัณฑิตวิทยาลัย ได้ร่วมสมทบทุนการศึกษาแด่พระภิกษุและนักศึกษาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ของวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล