ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมของผู้บริหาร

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา 33 ปี หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รศ.ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายพันธกิจพิเศษ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา โอกาสครบรอบ 33 ปี หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ บริเวณห้องอ่านหนังสือ ชั้น 1 อาคารหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในโอกาสนี้บัณฑิตวิทยาลัย ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนในโครงการ "Giving to Mahidol Libraries"