ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมของผู้บริหาร

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 45 ปี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย โดย รศ.ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สิรินทร พิบูลภานุวัธน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ครบรอบการก่อตั้ง 45 ปี ณ ห้องรูปภาพ ชั้น 1 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในโอกาสนี้ บัณฑิตวิทยาลัยได้ร่วมสนับสนุนสมทบเงินทุน เพื่อการดูแล บูรณะรักษาเรือนไทยมหิดลด้วย