ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมของผู้บริหาร

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 36 ปี สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย โดย รศ.ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ และ Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 36 ปี ณ หอประชุมณัฐ ภมรประวัติ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ศาลายา ในโอกาสนี้บัณฑิตวิทยาลัย ได้สนับสนุนเงินสมทบทุนจัดโครงการเพื่อพัฒนาสถาบันต่อไป