ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมของผู้บริหาร

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย เดินทางเข้าร่วมโครงการ "Tribute to Prof Sangkot Marzuki: Science Knows No Boundaries" ณ Universitas Hasanuddin ประเทศอินโดนีเซีย

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ และ Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เดินทางเข้าร่วมโครงการ "Tribute to Prof Sangkot Marzuki: Science Knows No Boundaries" ณ Universitas Hasanuddin ประเทศอินโดนีเซีย โดย ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ ได้รับเกียรติร่วมเป็นวิทยากรพิเศษในนาม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล หลังจากนั้นได้ร่วมลงนามความร่วมมือ MoA ระหว่าง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กับ บัณฑิตวิทยาลัย Universitas Hasanuddin ประเทศอินโดนีเซีย