ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมของผู้บริหาร

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. วริยา ชินวรรโณ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุม Auditorium ชั้น 4 โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และในโอกาสนี้ บัณฑิตวิทยาลัย ได้มอบเงินสมทบทุนเพื่อพัฒนาด้านการศึกษาของโรงเรียน