ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมของผู้บริหาร

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 72 ปี

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย โดย ผศ.ดร. สุเทพ ไวยครุฑธา รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 72 ปี ณ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และในโอกาสนี้ บัณฑิตวิทยาลัย ได้มอบเงินเพื่อสมทบทุนบริจาคเพื่อพัฒนาด้านการศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์