ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมของผู้บริหาร

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 10 ปี

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ อุดมกิจ รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 10 ปี ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล และในโอกาสนี้ บัณฑิตวิทยาลัย ได้มอบเงินเพื่อสมทบทุนบริจาคเข้ากองทุนเพื่อการศึกษาและพัฒนาการวิจัยของ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล