ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมของผู้บริหาร

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันครบรอบ 33 ปี การก่อตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 26 มีนาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย โดย อาจารย์ ดร. นภดล วณิชวรนันท์ รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ได้ร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดี วิทยาลัยนานาชาติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบการก่อตั้ง 33 ปี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ Entrance Hall อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในโอกาสนี้บัณฑิตวิทยาลัย ได้สนับสนุนเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล