ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และการบริการวิชาการ ระหว่าง การกีฬาแห่งประเทศไทย กับ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 24 มกราคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และการบริการวิชาการ ระหว่าง การกีฬาแห่งประเทศไทย กับ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) นายสมพร วรรณศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี แทนรักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมลงนามในพิธี โดยมีคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะกายภาพบำบัด สถาบันโภชนาการ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งภายใต้การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลสามารถให้ความร่วมมือสนับสนุนในด้านวิชาการ ศาสตร์ และองค์ความรู้ต่างๆ ในด้านการกีฬา ซึ่งจะเป็นวิทยาการสำคัญที่เป็นเครื่องมือในการสร้างเสริมคุณภาพ และการดูแลสุขภาพประชาชน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา โดยมีแนวทางการดำเนินงานพัฒนาด้านต่างๆ ดังนี้ การพัฒนาบุคลากรร่วมกัน การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลด้านการกีฬา การพัฒนาสนามกีฬาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการพัฒนา National Training Center ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญ เพื่อผลักดันขับเคลื่อนภารกิจ และยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย ให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่