ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมของผู้บริหาร

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้สัมภาษณ์กับรายการ "เธอ เขา เรา ใคร สำรวจคนไทยในแผ่นดิน"

ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ให้สัมภาษณ์แก่รายการ "เธอ เขา เรา ใคร สำรวจคนไทยในแผ่นดิน" ในวันที่ 21 มกราคม 2562 โดยท่านคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้ให้สัมภาษณ์เรื่อง "การศึกษา DNA ในโครงกระดูกมนุษย์โบราณ" ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ตอนสารคดีพิเศษทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จะออกอากาศตอนแรกในเดือนมิถุนายน 2562