ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมของผู้บริหาร

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 11 ปี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 12 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

วันที่ 4 มกราคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย โดย Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครบรอบการก่อตั้ง 11 ปี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 12 ณ ห้องประชุมกาญจนาภิรมย์ ชั้น G อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ในโอกาสนี้บัณฑิตวิทยาลัยได้ร่วมสมทบทุนเข้ามูลนิธิศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เพื่อร่วมสร้างอาคารส่วนขยายศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (ระยะที่ 2) ด้วย