ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมของผู้บริหาร

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 15 ปี และพิธีเปิดหอจดหมายเหตุ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และ Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบการก่อตั้ง 15 ปี ณ ห้องบรรยาย 217 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในโอกาสนี้บัณฑิตวิทยาลัยได้ร่วมสมทบทุนการศึกษา เพื่อให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ในเขตอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พร้อมร่วมพิธีเปิดหอจดหมายเหตุของคณะศิลปศาสตร์ด้วย

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล