ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมของผู้บริหาร

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานพิธีทำบุญเนื่องในโอกาส ครบรอบ 21 ปี คล้ายวันสถาปนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย โดย Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสายสุนีย์ เบ็ญจโภคี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมการบริหารจัดการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในวันสถาปนาในโอกาสครบรอบ 21 ปี การก่อตั้ง สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ณ ห้องประชุมนิตยา คชภักดี ชั้น 3 อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในโอกาสนี้บัณฑิตวิทยาลัย ได้สนับสนุนเงินเพื่อเป็นทุนด้านการศึกษาของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวด้วย