ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมของผู้บริหาร

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 47 ปี ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 14 กันยายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัย โดย Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ นางราตรี เทพเกษตรกุล รองผู้อำนวยการบริหาร ผศ.ดร.ประดน จาติกวนิช อดีตผู้อำนวยการ และน.สพ.สุรชัย จันทร์ทิพย์ รองผู้อำนวยการควบคุมคุณภาพ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบการก่อตั้ง 47 ปี ณ ห้องประชุม ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในโอกาสนี้บัณฑิตวิทยาลัย ได้ร่วมบริจาคเงินทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่สัตว์ทดลอง เพื่อนำเงินทั้งหมดมอบให้แก่โรงพยาบาลพุทธมณฑล เพื่อสบทบทุนการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์