ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมของนักศึกษา

Graduate Students Orientation Schedule, Academic Year 2019 (2nd semester)

Saturday, January 11, 2020
Room 408, Faculty of Graduate Studies, Mahidol University (Salaya Campus)

Time Schedule
08.45 – 09.15 Registration
09.15 – 09.30 VDO presentation “Welcome to Mahidol University”
09.30 – 09.35

Opening Speech
By Assoc. Prof. Dr. Bunyarit Panyapinyopol, Deputy Dean for Administration and Special Missions

09.35– 09.45

Welcoming Speech and introduction of the Faculty of Graduate Studies Administrative team
By Professor Patcharee Lertrit, M.D., Ph.D., Dean of the Faculty of Graduate Studies

09.45 – 10.05

Guidance on academic affairs/ Graduation accomplishment
By Asst. Professor Suthep Wiyakrutta, Ph.D., Deputy Dean for Educational Innovation

10.05 – 10.20

Soft Skills / Scholarship/Mahidol Graduate studentswelfare, benefits and support for graduate students
By Asst. Prof. Dr. Chusak Okascharoen, M.D., Deputy Dean for Digital Education

10.20 – 10.35

International Activities for graduate students and visa matters
By Instructor Aung Win Tun, M.B.B.S., Ph.D., Assistant Dean for International Affairs

10.35 –10.55

How to be a successful MU student, enjoy your life & enjoy your learning
By the Current Student and Alumni

10.55 – 11.15

Q&A and end of the Orientation
By Professor Patcharee Lertrit, M.D., Ph.D., Dean of the Faculty of Graduate Studies

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่