ข่าว / กิจกรรมเด่น

บัณฑิตวิทยาลัย กำหนดรับผลคะแนนทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS หรือ MU ELT ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น

ผู้สนใจเข้าศึกษา ที่จะใช้ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL-iBT หรือ IELTS หรือ MU ELT ในการยื่นสมัครเข้าศึกษา ขอให้ดำเนินการดังนี้

1.

ติดต่อศูนย์สอบเพื่อให้ศูนย์สอบดำเนินการจัดส่งผลสอบโดยตรงมายังศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล รายละเอียดสำหรับการจัดส่งผลสอบ

 • TOEFL iBT ระบุรหัสสถาบันที่รับผลสอบ ดังนี้
  Institution Code : C530
 • IELTS ระบุที่อยู่ในการจัดส่ง ดังนี้
  งานศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 25/25 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
  Email : gradlc@mahidol.ac.th
 • MU ELT ระบุที่อยู่ในการจัดส่ง ดังนี้
  งานศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 25/25 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
  Email : gradlc@mahidol.ac.th
2.

ลงทะเบียนประวัติยื่นผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS หรือ MU ELT ได้ที่นี่

Image Description