ข่าว / กิจกรรมเด่น

กองทุนการศึกษาเพื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล


กองทุนการศึกษาเพื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

..เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีทุนสำหรับใช้ในระหว่างที่ศึกษา ในมหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดตั้ง “กองทุนการศึกษาเพื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล” ขึ้น เพื่อระดมเงินสำหรับเป็นทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125 ต่อ 600-603
Line ID: @451pslqw

Image Description
Image Description
Image Description
Image Description

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่