ข่าว / กิจกรรมเด่น

Care Expo Thailand Healthy Living Asia 2021

งานแสดงสินค้านานาชาติที่รวบรวมนวัตกรรม สินค้าและบริการ รวมถึงธุรกิจอุตสาหกรรมด้านสุขภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ Super-Aged Society ทั้งในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ภาคประชาชน และภาคสังคมเพื่อสร้าง Exhibition Platform ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดงานแสดงสินค้าในระดับภูมิภาคอาเซียน และทวีปเอเชีย

Image Description

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.careexpothailand.com