ข่าว / กิจกรรมเด่น

บัณฑิตวิทยาลัย เปิดบริการพิเศษเพื่อรับเอกสารหลักฐานการขอสำเร็จการศึกษาในวันหยุดราชการ 2 วัน

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดบริการพิเศษเพื่อรับเอกสารหลักฐานการขอสำเร็จการศึกษาในวันหยุดราชการ 2 วัน คือ
วันเสาร์ที่ 15 และ วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562

นักศึกษาไม่สามารถจองคิวผ่านระบบออนไลน์ได้
ในวันเสาร์ที่ 15 และ วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 ขอให้นักศึกษามารับบัตรคิว ที่ห้อง One Stop Service ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
เปิดให้รับบัตรคิวตั้งแต่เวลา 8.30 น.- 12.00 น.

สามารถมารับบริการได้ 80 คน ต่อวัน


เฉพาะเรื่อง
  • ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ และ CD (Submit the complete thesis/thematic paper and CD)
  • บฑ. 5 เสนอขออนุมัติปริญญา (Submit GR.5 Requesting Degree.)

(วันสุดท้ายที่จะรับเอกสารหลักฐานการขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่ต้องการขอสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 คือ วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562)
Image Description
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 หมู่ 5 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ : 02 441 4125 ถึง 39 ต่อ 100-107
อีเมล : arnath.pal@mahidol.ac.th