สอบ / เรียน / ยื่นผล ภาษาอังกฤษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนรายวิชา GRID (เรียนระหว่างวันที่ 1 - 27 มิถุนายน และ 1 - 26 กรกฎาคม 2565 เทอม3/2564)

  • กำหนดการลงทะเบียน (Student Service System) : 2 - 6 พฤษภาคม 2565
  • กำหนดชำระเงิน : ภายใน 20 พฤษภาคม 2565 (ภายในเวลา 22.00 น.)
    (หากชำระเงินหลังจากกำหนดนี้ถือว่าเป็นการ ชำระเงินล่าช้าต้องชำระค่าปรับจำนวน 2,000 บาท)

มิถุนายน 2565
ลำดับ รายวิชา ประกาศรายชื่อ
1 GRID 514 Reading and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
2 GRID 515/1 Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
3 GRID516/1: Thesis Writing for Graduate Studies Download
4 GRID 517: Essential English Grammar for Graduate Studies Download
5 GRID 530 English Academic Writing I Download
6 GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience Download
7 GRID 537 Oral Presentation Skills Download


กรกฎาคม 2565
ลำดับ รายวิชา ประกาศรายชื่อ
1 GRID 514 Reading and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
2 GRID 515/1 Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
3 GRID516/1:Thesis Writing for Graduate Studies Download
4 GRID 537 Oral Presentation Skills Download
5 GRID 531 English Academic Writing II Download

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
งานศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ : 092-849-1339
Line official งานศูนย์ภาษา
Line official งานศูนย์ภาษา

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่